KỲ THI PHONG ĐAI QUÝ II/2023

Sáng ngày 09/7/2023 Môn phái Thiếu lâm Nội công Hồng Gian Quyền (Hồng Gia – La Phù Sơn tổ chức kỳ thi nâng đai Quý II/2023 cho môn sinh trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. Gần 100 môn sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi một cách thuyết phục, chất lượng đã được nâng lên rõ rệt. Đây là điều rất đáng mừng của Môn phái !