KỲ THI PHONG ĐAI QUÍ IV/2023

Sáng chủ nhật, ngày 14/01/2024 Môn phái Thiếu lâm Nội Công Hồng Gia Quyền (Hồng Gia – La Phù Sơn) tổ chức kỳ thi nâng cấp đai Quý IV/2023 cho môn sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gần 100 môn sinh đã vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc, có 02 môn sinh được nhận phần thưởng. Một sự chuyển biến rõ nét sau các lớp tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy của các cấp Huấn luyện viên.