KỲ THI PHONG ĐAI QUÍ 1 NĂM 2023

Sáng chủ nhật, ngày 09/4/2023 môn phái Thiếu lâm Nội công Hồng Gia Quyền (Hồng Gia La Phù Sơn) tổ chức kỳ thi thăng cấp đai Quý I/2023 cho môn sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 100 môn sinh dự thi đều đạt kết quả tốt, số lượng và chất lương đều tăng, một dấu hiệu đáng mừng cho sự phát triển của Môn phái.