Kỳ Thi Hồng Đai & Hồng Đai Nhất Đẳng 2023

Sáng ngày 09/4 và 16/4/2023 Môn phái Thiếu lâm Nội công Hồng Gia Quyền (Hồng Gia – La Phù Sơn) tổ chức kỳ thi thăng cấp Hồng đai và Hồng đai nhất đẳng năm 2023.

Đến dự buổi thi có sự hiện diện của TS,VS.Hoa Ngọc Thắng Tổng thư ký Liên đoàn võ Cổ truyền Tp.Hồ Chí Minh, VS.Hà Trọng Khánh Trưởng Ban thư ký Hội đồng võ sư, ĐVS.Danh Ngợi UVBCH Liên đoàn võ Cổ truyền Tp.Hồ Chí Minh, VSCC.Trần Hữu Tiêm Ủy viên Hội đồng võ sư.

Sau hai ngày thực hiện các nội dung trong phần thi của mình mọi người đã nỗ lực hoàn thành tốt, tuy nhiều người ở tuổi U60, U70 nhưng không bỏ bất cứ phần thi nào, kể cả phần công phá. Buổi thi thành công tốt đẹp 29 môn sinh vượt qua kỳ thi một các xuất sắc.