KHAI TRƯƠNG PHÒNG TRUYỀN THỐNG & PHÒNG PHỤC HỒI CHẤN THƯƠNG THỂ THAO

Vào 10h00 thứ bảy ngày 23/9/2023 Môn phái Thiếu lâm nội công Hồng Gia Quyền (Hồng Gia – La Phù Sơn) khai trương, ra mắt Phòng truyền thống và Phòng hỗ trợ phục hồi chấn thương thể thao. Đây là tâm huyết của toàn thể Ban lãnh đạo, võ sư, HLV và võ sinh Hồng Gia Quyền, một bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển Môn phái.